Matemàtiques i més...

 • Problema 2 examen de matemàtiques CCSS 18 juny de 2020
  2 d'abril de 2021 No hi ha comentaris Un concessionari de motos comercialitza dos models, un de $125$ cc i un altre de$50$ cc. Per cada moto de $12$5 cc que ven, guanya $1000$ euros i per cada moto de $50$ cc,guanya $600$ euros. D’altra banda, per tal de satisfer els objectius marcats pelfabricant, cal que el concessionari compleixi les condicions següents:a) Vendre

  Read More
 • Problema 5 examen de matemàtiques CCSS 18 de juny de 2020
  2 d'abril de 2021 No hi ha comentaris Un comerciant pot comprar articles a $350$ euros la unitat. Si els ven a $750$ euros la unitat, en ven $30$. Sabem que la relació entre aquestes dues variables (el preu de venda i el nombre d’unitats venudes) és lineal i que, per cada descompte de $20$ euros en el preu de venda, incrementa les

  Read More
 • Examen EVAU MATEMATICAS II ARAGÓN 2020
  2 d'abril de 2021 No hi ha comentaris Dau lo siguient sistema d'equacions: $$\left\{\begin{array}{rl}x+y+(m+1)z&=2\\ x+(m-1)y+2z&=1\\2x+my+z&=-1\end{array}\right.$$ Discuta lo sistema seguntes las valors de $m\in\mathbb R$.Dadas las matrices $A=\begin{pmatrix}1&0&3\\-1&0&1\end{pmatrix},~B=\begin{pmatrix}0&2&1\\1&0&1\end{pmatrix},~C=\begin{pmatrix}-1&1\\-1&0\end{pmatrix}$:Calcule, si ye posible, $(A\cdot B^t)^{-1}$.Comprebe que, $C^3=I$, an $I$ ye la matriz identidat, y calcule $C^{16}$.Resuelta lo sistema matricial $$\left\{\begin{array}{rl}X-2Y&=\begin{pmatrix}0&3&3\\0&-2&0\end{pmatrix}\\2X+3Y&=\begin{pmatrix}7&6&-1\\14&3&7\end{pmatrix}\end{array}\right.$$Se considera la dreita $r\equiv~\left\{\begin{array}{rl}x+z&=1\\2x+y&=3\end{array}\right.$Calcule la equación d'o plano que contiene a la dreita $r$ y que

  Read More
Carrega més text