Etiqueta: cramer

Etiqueta: cramer

Sistema d’equacions
23 d'octubre de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Per tant, obtenim: $x = \displaystyle\frac{\Delta_x}{\Delta}= \frac{4}{-1}= -4$ $y =\displaystyle\frac{\Delta_y}{\Delta}=\frac{-6}{-1}=6$ $z = \displaystyle\frac{\Delta_z}{\Delta}=\frac{-1}{-1}=1$

Read More